Kotkan Katariinan öljysatama historiallinen kuva

Öljysatamasta puistoksi

Kun Katariinan Meripuistossa vierailee ei välttämättä uskoisi, että paikalla oli aiemmin öljysatama isoine säiliöineen. Ajalta on toki vielä nähtävissä järeät laiturirakenteet ja öljysäiliön pohjarakenne. Näkyvämpää jälkeä historiasta edustaa puistossa Fort Katariinan linnoitus, joka on moniosaisen Ruotsinsalmen merilinnoituksen päälinnoitus 1790-luvulta.

Katariinan Meripuisto on tänä päivänä yksi Kotkan suosituimmista puistoista. Upeat merimaisemat houkuttelevat kävijöitä palaamaan yhä uudelleen.

1900-luvun alussa koko Katariinan niemi oli vielä puistoaluetta, mutta 1930-luvulla alettiin paikallisten vastustuksesta huolimatta rakentamaan öljysatamaa linnoitusraunioiden keskelle. Toisen maailmansodan seurauksena menetettiin Viipurin ja Saimaan kanava, jolloin öljy-yhtiöt alkoivat keskittää koko Itä-Suomen öljyhuollon Kotkan öljysataman kautta.

Öljysataman toiminta jatkui aina 2000-luvun alkuun. Toiminnan päätyttyä öljy-yhtiö aloitti mittavat ja perusteelliset maanpuhdistustyöt niemellä. Puiston maisemointityöt voitiin aloittaa puhdistustyön jälkeen vuonna 2004. Viimeisten vuosien ajan puisto on ollut ahkerassa käytössä ja puisto kehittyy ja rakentuu edelleen.

Ilmakuva Kotkansaaren eteläisimmästä niemestä. Paikalla sijaitsee Katariinan Meripuisto.
Katariinan Meripuisto sijaitsee Kotkansaaren eteläisimmällä niemellä. Alueen aiemmasta öljysatamatoiminnasta kertovat mm. laiturirakenteet. Historiallisen Fort Katarinan linnotusmuurit on kunnostettu.

Öljysataman lähdettyä on kunnostettu paitsi maata myös linnoitusta. Museovirasto on vuosien saatossa korjauttanut muureja ja yhteistyössä Kotkan kaupungin kanssa perustanut alueelle historiallisia kohteita kiertävän Katariinan polun.