Kokkola

Merellisyyden ja maankohoamisen jäljet

Iltakuva kanaalista ja sen korkeasta värikkäästi valaistusta suihlkulähteestä. Kanaalin reunoille aseteltu tiheät valorivistöt, ehkä kynttilät ja taustan puiston puita on valaistu alhaaltapäin. Puistossa on ihmisiä ja kuvan taustalla kaupungin rakennuksia.

Täys kymppi

Kymmenes kansallinen kaupunkipuisto perustettiin ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkosen päätöksellä Kokkolaan 3.7.2020

Kokkolan kansallisen kaupunkipuiston erityispiirteinä ovat merellisyys, maankohoaminen ja historialliset elementit, kuten elinkeino- ja asutushistoria sekä kaupunkirakenteen kerroksellisuus ja säilyneisyys.

Kokkolan kansallisen kaupunkipuiston perustamispäätös 3. päivänä heinäkuuta 2020

Kokkolan rooli kansallisten kaupunkipuistojen verkostossa on säilyttää kertomus maanviljelyksestä, kalastuksesta ja hylkeenpyynnistä eläneen maankohoamisrannikon pikkukylän kasvusta laivanrakennuksen, tervanpolton ja kaupan avulla vireäksi, kansainväliseksi kauppakaupungiksi, joka synnytti oman sivistyneistönsä ja kaupunkiporvaristonsa.

Nyt perustetun Kokkolan kansallisen kaupunkipuiston alueen pinta-ala on noin 19 830 hehtaaria, josta maa-alueita on 1 215 hehtaaria ja vesialueita 18 615 hehtaaria.

Vanha kalastajakylä kesällä, rantaviivassa kiviröykkiöille perustettuja vähän vinksottavia puulaitureita, taustalla rakennuksia ja keskellä kuvaa puna-valkoinen majakka.
Kokkolan kansallinen kaupunkipuisto alkaa Luodon ja Kokkolan saaristoilta merenkulun ja virkistyskäytön historiaa sekä luontoarvoja säilyttäviltä Tankarin saarelta.
Kadun varressa lähikuvassa vanhoja puutaloja, Ruskean ja okran värisiä, osassa valkoiset ikkunapuitteet. Julkisivuista ja niitä jatkavista aidoista muodostuu umpikortteli, aitojen päälle talojen välistä pilkottaa puita. Kapea ruohottunut jalkakäytävällä, jossa vanha lyhtymallinen ja koristeellinen valaisintolppa. Kesäkukkiaroikkuu amppeleissa.
Kokkolan kansallinen kaupunkipuisto säilyttää puurakentamisen perintöä peräti neljän vuosisadan ajalta. Kuvassa Neristanin puutalokorttelit.