Verkosto

Kansallisten kaupunkipuistojen verkosto

Kymmenen kaunista kaupunkia

Verkosto

Jo kymmeneen Suomalaiseen kaupunkiin on tähän mennessä perustettu kansallinen kaupunkipuisto, viimeisimpänä Kokkolaan heinäkuun alussa 2020. Lisäksi monessa kaupungissa selvitetään parhaillaan mahdollisuuksia sellaisen perustamiseksi. Hakemuksen tekee kaupunki ja perustamisesta päättää ympäristöministeriö. Ympäristöministeriön arvion mukaan puistoja tulee olemaan Suomessa yhteensä noin kaksitoista kappaletta.

Katso lyhyt esittelyvideo kansallisista kaupunkipuistoista.

Suomen kartalla yhdeksän kansallista kaupunkipuistoa, maanteiden yhdistämänä ja välimatkatiedoilla varustettuna
Tähtikaupunkien kartasta puuttuu vielä viimeisimpänä, heinäkuussa 2020 perustettu Kokkola.

Ympäristöministeriö käyttää kansallisten kaupunkipuistojen tunnistamisessa ja arvioinnissa yhtenäisiä kriteereitä, jotka takaavat kaupungeille tasapuolisen kohtelun ja kaupunkipuistojen valtakunnallisen tason säilymisen.

Sisältö

Kansallisen kaupunkipuiston täytyy sisältää

  • kaupunkiluonnon monimuotoisuuden säilyttämisen kannalta tärkeitä luonnonalueita
  • kansallisen historian tai kaupungin omien kehitysvaiheiden kannalta merkittäviä kulttuuriympäristöjä rakennuksineen
  • puistoarkkitehtonisesti tai esteettisesti merkittäviä puistoja ja viheralueita.

Kaupunkikeskeisyys

Kansallisen kaupunkipuiston täytyy olla osa kaupunkirakennetta eli alkaa ydinkeskustasta tai heti sen läheisyydestä.

Laajuus ja eheys

Kansallisen kaupunkipuiston täytyy olla

  • puisto- ja viherympäristönä riittävän laaja ja häiriötön
  • viher- ja sinirakenteeltaan niin yhtenäinen, että kaupunkipuistoa pitkin on mahdollisuus siirtyä kaupunginosasta toiseen.

Ekologisuus ja jatkuvuus

Ekologiselta kannalta on tärkeää, että

  • alueelle muodostuu lajiston siirtymisen ja vuorovaikutuksen mahdollistavia ekologisia käytäviä
  • alue on jatkuva eli liittyy välittömästi ilman selvää rajaa kaupungin ulkopuolisiin luonnonalueisiin tai sitä ympäröivään maaseutuun.

Ohjausryhmä

Verkoston yhteistä toimintaa koordinoi ohjausryhmä, johon kuuluu edustaja jokaisesta puistokaupungista. Ohjausryhmä kokoontuu vuoden aikana useita kertoja.

Get together

Verkostopäivät pidetään vuosittain, kussakin kaupungissa vuorotellen. Osallistujat tulevat muista verkostokaupungeista sekä mahdollisista uusista hakijakaupungeista. Verkostopäivillä on erilaisia teemoja ja työpajoja toiminnan kehittämiseksi ja tavataan kolleegoja yhteisen asian parissa. Verkostopäiviin kuuluu aina myös tutustuminen isäntäkaupungin kaupunkipuiston alueeseen.

Lisätietoa matkailijoille

Kävijöiden ja matkailijoiden palvelemiseksi ajantasaisimmat tiedot löytyvät kunkin kaupungin omilta matkailusivuilta. Niihin pääsee alla olevien linkkien kautta.

Kansalliset kaupunkipuistot löytyvät myös Facebookista.