Hämeenlinna

Suomen historian ja suomalaisen luonnon näyteikkuna.

Suomen ensimmäinen ja maailman toinen

Hämeenlinnan upea puistomaisema välkehtivän Vanajaveden äärellä sai tammikuussa 2001 merkittävän tunnustuksen, kun Vanajaveden laaksoon kuuluvasta kansallisesti arvokkaasta maisemakokonaisuudesta muodostettiin Suomen ensimmäinen ja maailman toinen kansallinen kaupunkipuisto.

Hämeenlinnan kansallinen kaupunkipuisto on Suomen historian ja suomalaisen luonnon ’näyteikkuna’. Se kertoo havainnollisesti maamme sivistyksellisestä, taloudellisesta ja sosiaalisesta kehityksestä sekä kulttuurisista virtauksista. Luonnonympäristössä on sekä erämaa-Suomen, vauraan kulttuuri-Suomen että runeberiläistopeliaanisen maisemaihanteen elementtejä.

Ympäristöneuvos Jukka-Pekka Flander Hämeenlinnan kansallisen kaupunkipuiston erityismerkityksestä (perustamispäätös 10.1.2001)

Kaikki kävelyetäisyydellä, ihan lähellä

Historiallisen vesireitin varrelle kasvaneessa kaupungissa luonto, vehreys ja vesi ovat kaikkialla läsnä. Kansallisesta kaupunkipuistosta löytyy kävelyetäisyydeltä kerrostuneisuutta keskiaikaisesta Hämeen linnasta, porvaris-, puolustus- ja teollistumisvaiheen sekä matkailun kehittymisen kautta aina nykypäiviin asti.

Vanajavesi rantoineen, Linnanpuisto kaupunkilaisten olohuoneena, historialliset puistot, kuten englantilaisen maisemapuiston tyyliin 1800-luvulla muokatut Kaupunginpuisto ja satumainen Aulanko tarjoavat monivivahteisen maisemakokemuksen ja leikkauksen kaupunkiluontoon.

Kulttuurimaisema ja erämaa kohtaavat

Hämeenlinnan kansallinen kaupunkipuisto on yli 6 kilometriä pitkä ja leveimmillään noin 5 kilometrin levyinen. Maa-ala on noin 740 hehtaaria ja sen halkaiseen kaupunkirakenteellisesti merkittävä Vanajavesi. Hämeenlinnassa vesialueita ei lueta mukaan alueeseen, vaikka ne ovat olennainen osa puistokokonaisuutta.

Perustamisen myötä kaupunki on sitoutunut myös jatkossa vaalimaan alueen arvokasta puisto- ja kulttuurihistoriallista perintöä sekä arvoja.

Kartalla ympyröitynä Hämeenlinnan kansallisen akupunkipuiston suuralueet: Hämeen linna ympäristöineen, Koilliskulma, Verkatehdas ja keskustan rannat, Asemanseutu ja radanvarsialueet sekä Aulanko
Hämeenlinnna kansallisen kaupunkipuiston tunnus