Kalastajana Kymijoella

Kymijoki on Suomen eteläisin lohijoki ja tarjoaa Etelä-Suomen parhaan mahdollisuuden saada perholla suuria meritaimenia sekä lohia. Kalastaja jatkaa pitkiä perinteitä, koska Kymijoesta on jo vuosisatojen ajan kalastettu lohta ja siikaa. Tärkeitä kalastuskoskia ovat muun muassa Siikakoski, Kokonkoski, Koivukoski, Korkeakoski ja Langinkoski.

Kalastaja seisoo joen keskellä olevan kiven päällä.
Kalastaja Siikakoskella.

Ensimmäiset historialliset viitteet kalastuksesta Kymijoella ovat 1600-luvulta, jolloin laadittiin Kymenkartanon maita esittävä kartta. Karttaan oli merkitty Langinkosken saariin kalastuksen pyyntilaitteita. Kalastuksesta tuli järjestelmällistä toimintaa 1700-luvulla kun Venäjän keisari Paavali I lahjoitti alueen kalastusoikeuksineen Valamon munkeille. Munkit harjoittivat kalastusta 1800-luvun alkuvuosikymmeniin saakka. Paikallisen väestön kanssa kalastus ei sujunut sulassa sovussa, vaan lohenpyynti aiheutti runsaasti riitoja.

Venäjän keisari Aleksanteri III ihastui myös runsaslohiseen Kymijokeen ja 1800-luvun lopulla hänelle rakennettiin Langinkoskelle kalastusmaja. Kalastusmaja valmistui vuonna 1889, jonka jälkeen keisari perheineen vietti siellä kesiä aina vuoteen 1894 saakka. Keisarilliseen kesän viettoon kuului olennaisena osana lohen pyynti, valmistus ja syönti. Tämän päivän kalastaja voi Langinkoskella käydessään yhdistää kulttuuria ja kalastusta: kalan narraamisen lomassa voi käydä tutustumassa keisarilliseen kalastusmajaan, joka toimii nykyään museona.

Keisari Aleksanteri III seuraamassa lohen pyyntiä Langinkoskella.

1900-luvulla teollisuuden päästöt ja joen patoaminen aiheuttivat Kymijoen alkuperäisen lohikannan tuhoutumisen. Lohi palautettiin Kymijokeen 1970-luvun lopulla istuttamalla Nevajoen lohta. Nykyisin Kymijoki tuottaa suuren osan nousulohista luonnossa syntyvistä poikasista.

Korkeakosken vesivoimalan ja padon viereen on rakennettu kalaportaat, jotka mahdollistavat lohen vaelluksen joen yläjuoksuun.

Kymijoen kosket ovat jaettu useaan erilliseen kohteeseen, johon myydään lupia. Koskikohtaisten kalastuslupien lisäksi tulee 18-64 vuotiailla olla kalastonhoitomaksu maksettuna ennen kalastuksen aloittamista. Kalastuslupien ostaminen: