Mistä on kyse

TÄHTIKAUPUNKIEN VERKOSTO

Kansalliset kaupunkipuistot punovat yhteen suomalaisen kaupunkielämän, kaupunkikulttuurin ja luonnon parhaat palat.

Mikä ihmeen kansallinen kaupunkipuisto?

Kansallinen kaupunkipuisto on maankäyttö- ja rakennuslaissa määritelty kaupunkiympäristössä sijaitseva arvokkaiden kulttuuri- ja luonnonmaisemien sekä virkistysalueiden laaja kokonaisuus, jonka säilyttämiseen ja hoitamiseen kaupunki on sitoutunut.

Kansalliset kaupunkipuistot ovat osa kestävää kaupunkisuunnittelua ja -rakentamista. Hakemuksen puiston perustamiseksi tekee kaupunki ja perustamisesta päättää ympäristöministeriö.

Langinkoski

Viihtyisä olohuone

Kaupunkipuisto tarjoaa hyvää, turvallista ja viihtyisää elinympäristöä – ulko-olohuoneen arkipäivän kohtaamisille.

Kilpailukykyinen kaupunki

Kaupunkipuisto tuottaa kaupungille myönteistä imagoa ja on osa elinvoimaista ja viihtyisää kaupunkibrändiä.

Yhdessä enemmän

Kunkin kaupunkipuiston tarina yhdistyy muiden verkoston kertomusten kanssa kansalliseksi tarinaksi.

Helminauhan punomista

Kansallinen kaupunkipuisto koostuu kaupungin helmistä – asukkaille tärkeistä paikoista ja alueista, jotka yhdistyvät toisiinsa vehreiden kulkureittien, ekologisten käytävien ja hienojen vesireittien avulla.

Kansallisten kaupunkipuistojen tunnistamisessa ja arvioinnissa ympäristöministeriössä käytetään yhtenäisiä kriteereitä, jotka takaavat kaupungeille tasapuolisen kohtelun ja kaupunkipuistojen valtakunnallisen tason säilymisen. Kriteerit koskevat puistoksi esitettävän alueen sisältöä, laajuutta ja eheyttä, ekologisuutta ja jatkuvuutta sekä kaupunkikeskeisyyttä.

Kokonaisuutta hoidetaan ja kehitetään sen luonnon- ja kulttuuriperinnön arvoja vaalien ja vahvistaen. Tavoitteiden saavuttamiseksi kaupunki laatii hoito- ja käyttösuunnitelman, jonka hyväksyy ympäristöministeriö. Suunnitelma on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen asiakirja.

Yhdessä enemmän

Verkoston jäsenkaupungit toimivat tiiviissä yhteistyössä, kohti yhdessä asetettuja tavoitteita. Hyvä esimerkki tästä on kolmella kielellä (suomi-ruotsi-englanti) toteutettu esite, jonka suomenkielisen version linkki löytyy tämän sivun yläosasta. Muut kielet löytyvät näiden verkkosivujen ruotsin ja englannin kielisten sivujen aloitussivulta.

Konkreettinen yhteisponnistus on myös näiden verkkosivujen toteutus ja ylläpito. Jokainen verkostokaupunki on ollut suunnittelussa tiiviisti mukana ja on vastuussa sivuston sisällöstä omalta osaltaan.