Teollisuustyöläishistoriaa Haapaniemellä

Kuopion Haapaniemen teollisuushistoria alkoi 1900-luvun alussa sinne rakennetun splinttejä eli tulitikkusäleitä valmistaneen tehtaan myötä. Jo tätä ennen alueella sijaitsi teurastamo ja nahkurinverstaita. Herman Saastamoisen omistuksessa splintti-, höyrymylly- ja rullateollisuudesta kehittyi alueelle ja koko Kuopiolle merkittävä suurteollisuus. Teollisuuden sekä asuntopulan myötä Haapaniemelle syntyi työläisasutusta erityisesti 1900-luvun ensimmäisen puoliskon aikana.

Vanhimpia työläisrakennuksia vuosisadan alusta sijaitsee Tasavallankadun molemmin puolin. Alueen kadunnimet kuten Saastamoisenkatu, Rullakatu ja Kurukatu viittaavat teollisuushistoriaan. Tunnusomaisimmat näistä työväenrakennuksista lienevät Saastamoisenkadun varrella sijaitsevat 12 perheen kaksikerroksiset asuinrakennukset, jotka rakennettiin vuosina 1919–1920. Samaa tyyliä mukailevat naapurissa pienemmät jyrkkäkattoiset asuinrakennukset. Kaksikerroksisessa kivirakennuksessa Saastamoisenkadun ja Myhkyrinkadun risteyksessä on puolestaan toiminut kauppa sekä yleinen sauna.

Ympäristössä on pienempinä ryppäinä 1920-luvulla tyyppipiirustuksin rakennettuja puuasuintaloja, jollaisia rakennettiin myös muihin kaupunginosiin lievittämään asuntopulaa. Tasavallankadun ja Tehdaskadun välisellä alueella on uudempia, Saastamoisen tehtaiden työntekijöille 1940–1960 -luvuilla rakennettuja kaksikerroksisia asuinkerrostaloja. Tasavallankadun varressa alueen sosiaalisesta kehityksestä kertovat 1950-luvulla valmistunut seurakuntatalo ja 1960-luvulla valmistunut päiväkotirakennus.

Haapaniemeltä voi laskeutua Kallaveden äärelle rantareitille ja suunnata esimerkiksi vehreälle Väinölänniemelle.