Kesäinen näkymä Sibeliuksen metsän Kärmeskalliolta Aulangonjärven yli kohti horisontissa olevaa Aulangon puistoa ja näkötornia.

Sibeliuksen Metsä

Aulangonjärven itärannalle vuonna 2018 perustettu noin 97 hehtaarin luonnonsuojelualue.

”Kerran panin metsässä sammalta tulitikkulaatikkoon, jota sitten pidin taskussani. Otin sen aina toisinaan esiin ja haistelin sammalta. Silloin pääsin kohta metsän tunnelmaan, kuulin tuulen huminan ja lintujen laulun,”

Jean Sibelius (8.12.1865-20.9.1957)

Maailman kuuluisin suomalainen, säveltäjämestari Jean Sibelius syntyi 1865 Hämeenlinnassa, jossa hän kävi myös koulunsa ja vietti lapsuus- ja nuoruusvuotensa. Hänen kansallisromanttinen musiikkinsa on tärkeässä osassa Suomen kansallisen identiteetin muodostumisessa.

Sibelius on kertonut ajatelleensa Aulangon maisemia säveltäessään Finlandian. Luonto merkitsi Sibeliukselle toista ulottuvuutta. Hän näki varjojen läikkeessä olentoja, ja samoilu oli yhtäkuin vapaus. Sitä hän etsi ja kaipasi aina. Ainolaan muutettuaan Sibelius kulki kumisaappaissaan ympäri Tuusulanjärveä. Vanhemmiten saappaat vaihtuivat kumipyöriin. Tarinan mukaan hän istui taksin takapenkillä sikari käryten ja katseli lintuja ikkunasta.

Käärmekallion ja Levonkallion arvokas kallioalue

Hämeenlinna halusi suojella valtakunnallisesti arvokkaan maiseman ja luonnonympäristön, jossa Sibeliuksen Finlandiakin on saanut inspiraationsa. Rahoitusalue sijaitsee Aulangon Natura 2000 -verkoston ja kansallisen kaupunkipuiston alueella. Sibeliuksen Metsän ydinalueita ovat Käärme- ja Levonkallioiden ympäristö, Levonhaka ja alueella kulkevan ulkoilureitin ympäristö. Korkeiden puiden luoman metsäkirkkomaisen tunnelman vaaliminen on Sibeliuksen Metsän hoidon keskeinen tavoite.

Rauhoitusalueella on vanhoja luonnonmetsiä ja sen metsätyypit vaihtelevat tuoreista kankaista tuoreisiin ja kosteisiin lehtoihin. Alueen direktiiviluontotyyppejä ovat boreaaliset luonnonmetsät, kasvipeitteiset silikaattikalliot, boreaaliset lehdot, puustoiset suot ja pikku joet ja purot.

Käärmekallion ja Levonkallion arvokas kallioalue, Levonhaka ja alueella kulkevan ulkoilureitin ja luontopolun ympäristö muodostavat luonnonsuojelualueen ytimen. Kallioalueen rannan puoleinen sivu on kallioinen ja jyrkkärinteinen. Sen päältä avautuu paikoin näkymä Aulangonjärvelle ja vastapäiselle Aulangonvuorelle, jossa kohoaa maamerkkinä Aulangon puiston luoneen Hugo Standertskjöldin rakennuttama kivinen näkötorni.

Sibeliuksen metsän luonnonsuojelualueen perustamispäätös, Hämeen ELY-keskus 24.8.2018 (pdf)

Saapuminen luonnonsuojelualueelle

Aulangon Luontoliikuntakeskus (Aulangon ulkoilumaja) Aulangonjärven länsirannalla toimii liikunnan ja luontomatkailun tukikohtana. Ulkoilumajan rannasta löytyy avovesikaudella vapaasti käytettävissä olevia kaupunkiveneitä, joilla voi soutaa järven yli ja rantautua Sibeliuksen Metsän nuotiopaikan laituriin. Sibeliuksen Metsään pääsee kävellen esimerkiksi Kihtersuon uimarannalta pitkospuita pitkin tai Aulangon Heikkilästä alkavaa luontopolkua pitkin.

Tyylitelty havainnekartta Sibeliuksen metsän luonnonsuojelualueen sijoittumisesta Aulangonjärven itäpuolelle. Tummalla metsäisellä taustalla korostettuna reitit ja luontopolun opastuspaikat.
Sibeliuksen metsän luontopolun opastuspisteet maastossa. Saapumissuunnat kävellen Aulangon Heikkilästä (P-alue) tai Kihtersuolta.

Avaa kartta erillisenä pdf-tiedostona.

Aulangon laaja ulkoilualue

Aulangon monipuoliset palvelut ja käyntikohteet löytyvät Hämeenlinnan kaupungin verkkosivuilta: Aulangon ulkoilualue ja Sibeliuksen metsä