Suntin sinivihreä väylä merelle

Ei voi puhua Kokkolasta jollei puhu myös Suntista. Sunti (lausutaan Suntti) eli Kaupunginsalmi on jäänne merenlahdesta. Vesistö halkoo Kokkolan keskustaa ja toimii merkittävänä viherväylänä, virkistysalueena ja linkkinä keskusta-alueelta merelle. Suntin muodostama akseli nivoo helminauhan lailla yhteen monia Kokkolan kansallisen kaupunkipuiston tähtikohteita.

Nimi tulee ruotsinkielisestä sanasta ”sund”, joka tarkoittaa salmea.

Maankohoamisen vaikutus

1600-luvulla nykyisen kauppatorin paikalla oli vielä satama, johon saavuttiin Suntin kautta. Suntin loiston aikaan 1600-luvulla sen yli oli rakennettu nykyisen Pitkänsillankadun kohdalle 240 metriä pitkä puinen silta, jonka mukaan nykyinen katu on nimetty. Sillan molemmin puolin oli tavaramakasiineja ja sillan pohjoispuolella oli myös tullitupa.

Vuosien saatossa maa on kohonnut ja meri vetäytynyt kauemmaksi keskustasta. Merenlahti kuroutui vähitellen kapeaksi kanavaksi, joka Sunti nykyään on. Vielä 1970-luvulla veneillä pääsi kauppatorin laituriin, mutta maankohoaminen on madaltanut Suntin vedenpintaa hidastaen samalla veden virtausta.

Suntin uusi pohjapato ja Brita Marian puisto
Suntin uusi pohjapato rakennettiin vuonna 2019 Brita Marian puiston yhteyteen.

Suntinsuun venevajat

Suntin venevajat jatkoivat vanhojen rantamakasiinien perinnettä, mutta rantojen madaltumisen vuoksi ne oli rakennettava lähemmäs merta, Halkokarille ja Pikiruukin puolelle Suntia. Merikaupungissa veneliikenne oli aina ollut vilkasta, mutta mahdollisesti myös huvilakulttuurin nousu kasvatti veneiden säilytyspaikan tarvetta.

Nykyisiä venevajoja alettiin rakentaa vuodesta 1883 alkaen. Niitä rakennettiin pääasiassa 1940–1950-luvuille asti. Joitakin vanhempia vajoja voi edelleen tunnistaa muodon sekä rakennustavan ja -materiaalin perusteella.

Suntin suulla on nykyään yhteensä 97 venevajaa kahden puolen Suntia.

Suntinsuun venevajat maalta käsin nähtynä.
Suntinsuun venevajat maalta käsin kuvattuna. Suosittu Halkokarin rantaraitti kulkee venevajojen läpi.