Lähikuva havupuun oksasta.

Porin metsä ja urheilukeskuksen alue

Porin metsän ja urheilukeskuksen aluetta käytetään vapaa-ajan harrastamiseen, liikkumiseen ja virkistäytymiseen. Porin metsä on luonnonarvoiltaan ja maisemaltaan arvokas, vanha historiallinen alue. Alueeseen kuuluvat Isomäki, Porin metsä, urheilukeskus, maauimala ja stadion. Porin metsä toimii kansallisen kaupunkipuiston yhteytenä kaupunkia ympäröivään maaseutuun.

Porin metsän maankäytön historia

Varhaisin niistä on vuokraviljelys- ja laidunaika, joka kesti ajanjakson 1600-luvulta 1900-luvun alkuun, minkä jälkeen alueella siirryttiin metsätalouteen. Muutos tapahtui kuitenkin vähitellen. 1950-luvulta lähtien kaupungin laajetessa alueen reunoille Porin metsää on kehitetty virkistysalueena.

Porin metsä oli ennen taloudelliseen metsänhoitoon siirtymistä 1900-luvun alussa soistuvaa sekametsää, jossa sijaitsi kaupunkilaisten yhteinen vuokrametsälaidun. Alueen läpi kulkeneet polut ja karjakujat ovat aikoinaan raivattu metsän korkeimmille ja kuivimmille kohdille.  

Varsinainen intensiivinen virkistyskäyttö Porin metsässä alkoi, kun professori Yrjö Lindegrenin suunnitteleman Isomäen urheilukeskuksen rakentaminen aloitettiin. Tämän jälkeen alueen käytöt ja toiminnot ovat tiivistyneet ja monipuolistuneet entisestään.