Porin Pohjoispuiston istutuksia ja levähdyspaikka.

Kaupunkikeskustan alue

Kaupunkikeskustan alueella käyttö on moninaista. Keskustan toimintojen lisäksi historiallisesti ja maisemallisesti arvokkaalla alueella on muun muassa lukuisia kulttuurimatkailukohteita, teollisuutta, puistoja, virkistyskäyttöä, hautausmaita ja kirkkoja.

Alue koostuu Pohjois- ja Etelärannan alueista, Kivi-Porista, ristikkäispuistoista ja sen varrella olevista arvorakennuksista, vanhasta hautausmaasta ja Käppärän hautausmaasta arvorakennuksineen, koulukorttelien alueesta, rautatieaseman alueesta sekä valtatie 2:n ja rautatien alittavasta Porttaali-tunnelista.