Pohjoispuisto, Pori

Kaupunkikeskustan alue

Kaupunkikeskustan alueella käyttö on moninaista. Keskustan toimintojen lisäksi historiallisesti ja maisemallisesti arvokkaalla alueella on muun muassa lukuisia kulttuurimatkailukohteita, teollisuutta, puistoja, virkistyskäyttöä, hautausmaita ja kirkkoja.

Alue koostuu Pohjois- ja Etelärannan alueista, Kivi-Porista, ristikkäispuistoista ja sen varrella olevista arvorakennuksista, vanhasta hautausmaasta ja Käppärän hautausmaasta arvorakennuksineen, koulukorttelien alueesta, rautatieaseman alueesta sekä valtatie 2:n ja rautatien alittavasta Porttaali-tunnelista.