Porin Karjaranta ja Hanhiluoto Kokemäenjoen rannalta kuvattuna.

Kokemäenjoki

Porissa luonto ja etenkin vesiympäristö ovat Kokemäenjoen myötä vahvasti läsnä aivan kaupungin keskustassa. Kokemäenjoki rantoineen on vahva maisemallinen, ekologinen ja toiminnallinen tekijä kaupungissa. 

Jatkuvasti muutoksessa oleva jokisuisto alkaa kaupungin keskustasta paikalta, jolla vielä runsas 100 vuotta sitten oli Porin satama. Keskustan kohdalla alkavan Pohjoismaiden laajimman jokisuiston ansiosta aivan kaupungin ydinkeskustan läheisyyteen ulottuu luontoarvoiltaan rikas jokiluonto. Se on alkuperäisimmillään lähes luonnontilaisilla pienillä luodoilla, Polsanluodolla ja Liljanluodolla. Monimuotoisen kasvillisuuden lisäksi rantavyöhykkeen lehto tarjoaa elinympäristön monipuoliselle lintulajistolle. Joen rannassa on veden virtauksen ja aallokon syömiä pieniä poukamia, jonka rantahiekan kätköissä asustaa selkärangatonta eliöstöä, tarjoten ravintoa rantavyöhykkeessä viihtyville lintulajeille. 

Kokemäenjoen suuhaarojen väliset luodot muodostavat monipuolisen virkistys- ja vapaa-ajan alueen teollisuusmaiseman ja Kivi-Porin välittömässä tuntumassa. Porin kansallisen kaupunkipuiston erityispiirteitä ovatkin jokirannan vanha teollisuus ja Etelärannan kivikaupunki kirkkoineen ja hallintorakennuksineen sekä ruutukaava puistoakseleineen ja koristepuistoineen.

Porin Karjarannan asuinalue.
Kuva Heli Nukki.

Kokemäenjoen varressa, Luotojen alueella kulkee ulkoilureitistöjä Kokemäenjoen ainutlaatuisessa suistoluonnossa. Reitti tarjoaa monipuolisen yhdistelmän rakennettua puistoympäristöä, viljelysmaita ja rehevää jokivarsiluontoa. Täällä pääsee nauttimaan rantalehtojen taianomaisesta tunnelmasta, vaikka kaupunkikeskusta on vain kivenheiton päässä.   Luotojen sauvakävelyreitti