Kuvassa ihmisiä Plagenin rannalla Hangossa.

Koe Hangon upeat hiekkarannat

Hangossa on 130 kilometriä rantaviivaa, josta 30 kilometriä on hienoa hiekkarantaa. Meri kimaltelee kolmessa ilmansuunnassa, ja melkein jokainen tie vie rannalle.

Hangon keskusta-alueen uimarannat ovat poikkeuksellisen merkittäviä kaupungin ominaislaadun ja ilmeen luoja. Suomen oloissa on harvinaista, että kaupungin ydinkeskustassa ja sen välittömässä läheisyydessä on yhteensä kilometrien pituisia laajoja hyvin hoidettuja hiekkarantoja. Upeilla hiekkarannoilla viihtyvät niin hankolaiset kuin turistitkin.

Täältä löydät Hangon uimarannat kartalla (siirryt Hangon kaupungin karttapalveluun).

Plagen

Plagen uimaranta on yksi Hangon komeimmista hiekkarannoista. Ranta on kesäisin erittäin vilkkaassa käytössä ja onkin kaupungin suosituin uimaranta. Rannalla viihtyvät niin hankolaiset ja niin kotimaiset kuin myöskin ulkomaiset turistitkin. Rannalla on useita vanhan alkuperäisen mallin mukaan tehtyjä valkoisia uimakoppeja. Ranta tarjoaa lapsille mainioita leikkipaikkoja vesikaruselleineen ja liukumäkineen.

Kuva Hangon Plagen-nimiseltä rannalta.
Plagen on Hangon suosituin ranta. Kuva: Hangon kaupungin maankäyttöosaston arkisto.

Rannalla on myös kulttuurihistoriallista merkitystä, sillä tällä rannalla kuvattiin useita suomi-elokuvien ns. rantakohtauksia. Rannalla on tehty myöhemminkin useita mainoskuvauksia sekä elokuvia.

Gunnarsinranta

Gunnarsinrannan asutus syntyi kaupungin varsinaisen asemakaava-alueen ulkopuolelle. Alue kuului aikaisemmin –nimensä mukaisesti – Gunnarsin talolle, joka oli yksi Hangonkylän kantatiloista. Gunnarsinrannan historiaa ei täysin tunneta, mutta sen asutusta ovat selvästi muokanneet merelliset elinkeinot, kalastus ja luotsitoiminta. Asutus on osaksi sijoittunut kallion laelle, maisemallisesti näkyvälle paikalle, osaksi rantakallion länsipuolella sijaitsevan hiekkarannan yläpuolelle.

Yleiskuva Gunnarsinrannasta. Kuva: Hangon kaupungin maankäyttöosaston arkisto.

Tulliniemi

Tulliniemi on Salpausselän harjun läntisin ja uloin merenpäällinen osa. Tulliniemi on maapohjaltaan ja rannoiltaan laajalti hiekkaperäistä. Itärannassa on noin kaksi kilometriä pitkä edustava hiekkaranta. Suuri osa Tulliniemen alueesta on luonnonsuojelualuetta. Kuitenkin Tulliniemellä toimivan Suomen Vapaa-Satama Oy:n alueet peittävät suuren osa niemestä. Tulliniemellä sijaitsee lisäksi merivartioasema ja luotsiasema sekä puolustusvoimien rakennelmia.Tulliniemen kärjessä on entinen kalastajamökki, joka toimii lintuharrastajien (Tringa ry) tutkimusasemana. Uddskattanin kallioilla on myös sodan aikaisia rakennuksia, esim. tähystystorni ja tykkilavetteja.

Kajakkitapahtuma Tullinemenranalla Hangossa.
Tulliniemellä on noin kaksi kilometriä pitkä upea hiekkaranta, jossa järjestetään myös tapahtumia. Kuvaushetkellä rannalla on käynnissä Hanko Sea Kayak Gathering -niminen melontaan ja kajakeihin keskittynyt tapahtuma. Kuva: Hangon kaupungin maankäyttöosasto.

Långsanda

Långsandan hiekka- ja dyynialue on noin 30–250 metrin levyinen ja noin 1,5 km pituinen rantaviivan suuntainen hiekkaranta- ja dyynivyöhyke. Långsandan alueen pinta-ala on 17.7 hehtaaria. Alueeseen kuuluvat Långsandanranta (Villa Familiariksen kallioniemestä Stora Tallholmeniin), Lilla Tallholmenin ja Råuddenin välinen ranta (nk. Neljän Tuulen Tuvan ranta sekä vähäpuustoinen dyynialue.)

Kuva Bellevuen edustan rannalta Hangossa.
Långsandanrannan alkupään Villa Familiaris ja Plagenin tästä erottava kallioniemeke. Kuva: Hangon maankäyttöosaston arkisto.

Långsandan hiekka- ja dyynialue kuuluvat osaltaan kulttuurihistoriallisesti ja maisemallisesti merkittävään ns. Itäiseen kylpyläpuistoon. Maisemallisesti avointa ranta-aluetta reunustavat Pension Bellevue ja itäinen huvila-alue sekä idempänä mäntyvaltainen hietikko.

Istahda ihailemaan merta Lånsandan rannalla.

Ranta-alueen suuntaisena kulkee hiekkainen kävelytie, joka vie avoimelta Bellevuen rannalta puoliavoimelle siellä täällä mäntyä kasvavan alueen läpi suljetumpaan männikköön. Ulkoilutien luontevana päätepisteenä on Lilla Tallhomenilla sijaitseva kahvila Neljän Tuulen Tupa, josta avautuu hienot näkymät niin länteen Långsandille, itään Råuddenille kuin avomerellekin.

Ilmakuvassa Lilla Tallholmen ja siellä oleva kahvila Neljän tuulen tupa Hangossa.
Lilla Tallholmen, jossa sijaitsee historiallisesti merkittävä vielä tänä päivänäkin kahvilana toimiva Neljän Tuulen Tupa. Kuva: Hangon kaupungin maankäyttöosaston arkisto.

Lue lisää Neljän Tuulen Tuvasta ja muista merkittävistä Hangon kansalliseen kaupunkipuistoon kuuluvista rakennuksista ja huviloista täältä!