Kirkonkylän kulttuurimaisema

Heinolan kirkonkylä on idyllinen, mittakaavansa säilyttänyt maaseutukylä ja valtakunnallisesti merkittävä kulttuuriympäristö.

Hollolan emäseurakuntaan kuuluneesta Heinolasta muodostui kappeliseurakunta, joka sai ensimmäisen kirkkonsa 1630-luvun tienoilla.

Kylänraitti kulkee pitkin ikiaikaista Suurta Savontietä. Heinolan kirkonkylässä raitin varrella sijaitsee useita paikallisesti merkittäviä rakennuksia: kirkko, pappila, kylätalo sekä edellisiä uudempi, havumetsään taitavasti sovitettu seurakuntatalo. Kyläpirtti toimii neuvonta- ja palvelupisteenä asukkaille, loma-asukkaille ja matkailijoille. Kyläpirtillä on myös kahvila.

Kyläpirtti, etualalla pihapöytiä

Nykyinen pitäjänkirkko valmistui vuonna 1755 ja Carl Ludvig Engelin suunnittelema kellotapuli 1834. Pitäjänkirkon maisema kuvastaa vielä nykyisinkin kirkonkylien historian vaihetta ennen maakaupan vapautumista. Kirkko, pappila ja muutama kantatalo muodostivat kirkonkylän ytimen. Maisemaa muovaavia tärkeitä elementtejä ovat lisäksi kirkkoa ympäröivä hautausmaa, pappilan puutarha, Kotajärvi ympäröivine rantapeltoineen sekä Pikoinlampi (Pikonen) ja siihen jyrkästi laskeutuva, havupuita kasvava harju. Pappilan pihapiirissä on luontoarvoiltaan rikas kallioniitty. Aivan vieressä Kotajärven ja Pikosen rannoilta löytyy tervaleppää kasvavat lehdot.

Rantapelto, taustalla entinen pappila

Isiäinen – maakunnallinen lintuvesi

Heinolan kirkonkylässä sijaitseva Isiäinen -järvi on maakunnallisesti merkittävä lintujärvi- ja pienvesi.

Rantaluhta-alueelle pääsee helposti Komostentien ja Vekentien risteyksen lähellä sijaitsevalta matonpesupaikalta johtavaa polkua pitkin. Avoluhta-alueella on suojalajistoa ja varsinkin keväisin alue sopii lintujen tarkkailuun. Järvellä on havaittu mm. mustatiira sekä naurulokki vuosittain.

Isiäinen -järven rantakaislikko