Turku

Turun kansallinen kaupunkipuisto on kaupungin viher- ja virkistysverkoston arvokkainta ydinaluetta, noin 15 km Airistolta Kuralan elävän historian kylään saakka. Puiston ytimenä on Aurajoki-miljöö. Kaupunkipuiston alueet ulottuvat Kuralan kylämäestä ja Aurajokilaakson kulttuurimaisemasta muun muassa Ylioppilaskylän, Turun vanhan kaupunkikeskustan sekä Chiewitzin serpentiinin ja Kakolan entisen keskusvankilan kautta aina Ruissaloon saakka.

Päätös Turun kansallisen kaupunkipuiston perustamisesta tehtiin kesäkuussa 2013. Turun kansallinen kaupunkipuisto perustuu kaupungin historialliseen asemaan Suomen vanhimpana kaupunkina, Itämeren kaupunkina sekä hallinnon, kirkon, tieteen, kaupan ja teollisuuden keskuksena.

Mikä on kaupunkipuisto?

Kansallinen kaupunkipuisto on urbaanien arvomaisemien verkosto, joka kattaa kaupunkikulttuurin ja -luonnon kannalta oleellisimmat kohteet. Kaupunkikeskustaan ulottuvaan ekologiseen viherkäytävään liittyvät kaupunkipuistossa useat valtakunnallisesti arvokkaat rakennusperintökohteet ja merkittävät julkiset tilat. Puistoalueen kehittämistä ja arvojen säilyttämistä varten on laadittu hoito- ja käyttösuunnitelma.

Turun kansallinen kaupunkipuisto on Suomen kuudes kansallinen kaupunkipuisto. Kaupunkipuiston perustavat ympäristöministeriö ja kaupunki yhdessä. Kansallisen kaupunkipuiston tarkoitus määritellään maankäyttö- ja rakennuslaissa. Ympäristöministeriö on asettanut kaupunkipuistoille neljä vaativaa kriteeriä, jotka koskevat sisältöä, laajuutta ja eheyttä, ekologisuutta ja jatkuvuutta sekä kaupunkikeskeisyyttä.